Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Polskie Zrzeszenie Inżynierów
i Techników Sanitarnych
Oddział Toruń

Patronat medialny:

Przegląd komunalny

Patronat honorowy:

Marszałek Wojewoda
[x]