XII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

„OCHRONA I REKULTYWACJA WÓD”

Grudziądz 14-16 czerwca 2023 r.

PROGRAM

14.06.2013 środa

10:00

Powitanie gości i otwarcie Konferencji

 

10:10-11:05

I Sesja referatowa

 

 

Reakcja ekosystemów wodnych na suszę i nowe zagrożenia cywilizacyjne a cykle adaptacyjne

R. Wiśniewski Profesor emeritus Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

T. Heese Politechnika Koszalińska

 

Rekultywować czy nie – aktualny stan jeziora Rudnickie Wielkie

K. Obolewski Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 

Zagospodarowanie turystyczne Jeziora Rudnickiego Wielkiego

M. Czepek, Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

11:05-11:20

Przerwa

 

11:20-12:40

II Sesja referatowa

 

 

Metody zrównoważonej rekultywacji jezior

R. Gołdyn – Profesor emeritus Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Rozwiązania bliskie przyrodzie jako narzędzia dla ochrony i rekultywacji wód

K. Izydorczyk, K. Krauze, M. Puzdrowska, W. Frątczak – Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk, Łódź

 

Nowe rozwiązania w projektowaniu zabiegów ochronno-rekultywacyjnych jezior przepływowych

J. Dunalska – Uniwersytet Gdański

 

Dobry stan wód do 2027 roku, a jeśli nie, to co dalej?

A. Kolada – Instytut Ochrony Środowiska – państwowy Instytut Badawczy

12:40-13:00

Przerwa

 

13:00-14.40

III Sesja referatowa

 

 

Usuwać trwale czy blokować? – dylematy ekologiczno-ekonomiczne z fosforem w tle

M. Łopata – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Zmiany stanu troficznego wybranych jezior

województwa zachodniopomorskiego poddanych działaniom rekultywacyjnym

H. Siwek – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin

 

Możliwości eksploatacyjne zastawkowego aeratora wody w procesie tlenowej

rewitalizacji wód przydennych Jeziora Rudnickiego Wielkiego

R. Konieczny – Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski

 

Jak dokonać oceny części wód, dla których brak danych monitoringowych?

A. Martyszunis, K. Przeździecki, M. Loga – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych jako czynnik ograniczający bioróżnorodność i bezpieczeństwo ludności

B. Wojtasik – Uniwersytet Gdański

14.40-15:00

Dyskusja

 

15:00-15:50

Przerwa obiadowa

 

15:50-17:30

IV Sesja referatowa

 

 

Stan czystowodny jako niepożądany rezultat

rekultywacji – paradoks Zbiornika Maltańskiego w Poznaniu

R. Dondajewska-Pielka – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Efekty wieloletniego stosowania tzw. zrównoważonej rekultywacji w wodach płytkiego, hypetroficznego jeziora w Wielkopolsce

K. Kowalczewska-Madura, R. Gołdyn,
R. Dondajewska-Pielka, A. Kozak,
A. Budzyńska, S. Podsiadłowski
– Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Wpływ zabiegu bioremediacji na stan sanitarny Zalewu Nowohuckiego

K. Lewicka-Rataj, K. Pikuła, M. Arciszewski, H. Kacprzyk, M. Łągiewka, T. Heese – Politechnika Koszalińska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

 

Ocena jakości wód Jeziora Strzeszyńskiego (Pojezierze Poznańskie, Poznań) na podstawie fitoplanktonu w pierwszym roku po zaprzestaniu chemicznej inaktywacji fosforu

E. Szeląg-Wasielewska, W. Wasińska, K. Kowalczewska-Madura – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Termika wód w dawnych i współczesnych badaniach limnologicznych

W. Marszelewski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

17:30-17:40

Dyskusja

17:40-18:10

Sesja posterowa

 

Potencjał monitorowania wód powierzchniowych w czasie rzeczywistym w zarządzaniu zlewniowym

A. Chamerska, P. Jarosiewicz, K. Izydorczyk – Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk UNESCO Łodź, Uniwersytet Łódzki

 

Analiza czynników prowadzących do eutrofizacji małych zbiorników miejskich na przykładzie stawów w Ogrodzie Botanicznym UMCS

M. Ziółek, K. Mięsiak-Wójcik, M. Kończak,
M. Pliżga, S. Chmiel
– Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

 

Plany gospodarowania wodami – kwestie społeczne i instytucjonalne.

Doświadczenia Projektu LIFE Pilica

M. Kuzior, K. Izydorczyk, W. Frątczak    – Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk UNESCO, Łódź

 

Zanieczyszczenie ścieków metalami ciężkimi jako zagrożenie dla wód rzeki Pilicy

D. Piwowarska, E. Kiedrzyńska, M. Kiedrzyński – Uniwersytet Łódzki

 

Zmiany stanu ekologicznego jeziora Kierskiego na przestrzeni ostatnich 100 lat

J. Golski, A. Ławniczak-Malińska, M. Urbańska, W. Andrzejewski, S. Runowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Koncepcja wykorzystania energii wiatrowej do napowietrzania zbiorników wodnych

J. Nakielski Politechnika Gdańska

 

20:00

Kolacja, spotkanie towarzyskie

 

 

 

         

15.06.2023 czwartek

8:0017.30

Sesja terenowa

 

 

Elektrownia Wodna Żur, Wdecki Park Krajobrazowy

 

12:30-13:00

Sesja referatowa

 

 

Powstawanie i przekształcanie starorzeczy

A. Góralczyk, Z. Kołudzki, M. Wężyk,
M. Kaźmierczak, A. Góralczyk
– Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy PIB

 

Działania związane z ochroną jezior realizowane w regionie wodnym Warty w kontekście II aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry z uwzględnieniem planowanych obszarów ochronnych

M. Misiewicz – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, RZGW Poznań

 

Gospodarka rybacka i działania ochronne na akwenach administrowanych przez Wody Polskie na przykładzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu

G. Filipiak, B. Nowak – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, RZGW Poznań, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB Warszawa

13.30-14.30

Obiad

 

 

Mała retencja – Odtworzenie zbiornika wodnego oraz utworzenie obszaru mokradłowego w Nadleśnictwie Trzebciny

Leśnictwo Smolarnia – Nadleśnictwo Trzebciny

Ok. 17:30

Powrót do hotelu

 

18:00-18:45

Grupa robocza/panel

 

 

Trwałe usuwanie fosforu z ekosystemów jeziornych – nowe podejście

D. Pryputniewicz-Flis, D. Burska, A. Bańkowska-Sobczak, H. Siwek, G. Brenk, J. Idźkowski, Ł. Kozłowicz.

20.00

Kolacja

 

         16.06.2023 piątek

9:00-10:40

V Sesja referatowa

 

 

Wpływ zakwitów zimowych na sukcesję sezonową ekosystemu niewielkiego jeziora stratyfikowanego

A. Mikulski, A. Bańkowska-Sobczak,
A. Pełechata , M. Wasilewicz
– Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

 

Górnośląskie Pojezierze Antropogeniczne i jego potencjał w łagodzeniu skutków zmiany klimatu

Andrzej Woźnica, Jakub Grudniewski, Damian Absalon, Wanda Jarosz, Magdalena Matysik, Philip Ciaramella, Jan Gąsior, Bartosz Łozowski, Edyta Sierka – Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach

 

Techniczne i przyrodnicze aspekty odbudowy zasobów wodnych jezior Powidzkiego Parku Krajobrazowego

B. Nowak – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, RZGW Poznań

 

Optymalizacja Ekohydrologicznych Rozwiązań Bliskich Naturze w oparciu o sezonową i przestrzenną zmienność występowania fosforu w małych systemach rzecznych

P. Jarosiewicz, A. Chamerska, K. Izydorczyk, M. Zalewski – Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Łódzki  

 

Długopolski odcinek Czarnego Dunajca – jedna rzeka, dwa rodzaje koryt

K. Plesiński, K. Miraj – Uniwersytet Rolniczy, Kraków,  Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

10.40-11.00

Przerwa

 

11:00-12:40

VI Sesja referatowa

 

 

Odtworzenie tarliska dla pstrągów potokowych (Salmo trutta) w korycie rzeki Mozgawa w Piotrkowicach – aspekty hydrodynamiczne, granulometryczne i ichtiofaunistyczne

M. Bień, K. Plesiński – Uniwersytet Rolniczy, Kraków, Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach

 

Wybrane aspekty opracowania metodyki oceny potencjału ekologicznego zbiorników zaporowych na podstawie stanu ichtiofauny

T. Kuczyński, P. Pielecki., K. Kozłowski – Uniwersytet Morski w Gdyni, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Wpływ koagulantów żelazowych na wzrost makrofitów charakterystycznych dla wód eutroficznych w warunkach podwyższonej temperatury

J. Rosińska, M. Rybak, E. Puche, M. A. Rodrigo – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań,

University of Valencia, Walencja, Hiszpania

 

Inwazyjne gatunki obce makrofitów występujące w wodach śródlądowych w warunkach Polski

Ł. Bryl – Prote Technologie dla Środowiska Sp. z o.o., Poznań

 

Ekohydrologiczna analiza antropogenicznego zanieczyszczenia wód i ścieków w zlewni Morza Bałtyckiego i zlewni Pilicy

E. Kiedrzyńska, M. Kiedrzyński, M. Harnisz, D. Piwowarska, M. Zalewski – Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk, Łódź

Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

12:40-13:10

Dyskusja, zakończenie konferencji

 

Patronat medialny:  
Patronat honorowy:      
Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu Doskonała Nauka II – Wsparcie konferencji naukowych

Niniejszy materiał powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków NFOŚiGW z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Patronat medialny:

dofinansowanie
[x]