XI KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

„OCHRONA I REKULTYWACJA JEZIOR”

Grudziądz 12-14 czerwca 2019 r.

PROGRAM

12.06.2019 środa

10:00 Powitanie gości i otwarcie Konferencji
10:10-11:00 I Sesja referatowa
Rekultywacja jezior – podsumowanie doświadczonego praktyka R. Wiśniewski – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
11:00-11:20 Przerwa  
11:20-13:00 II Sesja referatowa  
Ocena potencjału ekologicznego: poszukiwanie konstruktywnych podejść A.A. Protasov, A. A. Silaeva, T.N NovoselovaInstytut Hydrobiologii, Ukraińska Narodowa Akademia Nauk, Kijów
(Nie)umocowanie formalno-prawne rekultywacji jezior w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy A. Kolada, A. Pasztaleniec, S. Kutyła, A. Bielczyńska – Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
Zastosowanie technologii i preparatu CYANOXIDE do kontroli zakwitów sinic w jeziorach i na kąpieliskach R. J. Chróst – Uniwersytet Warszawski
Innowacyjne kierunki zagospodarowania osadów jezior i zbiorników zaporowych T. Hesse – Politechnika Koszalińska
13:00-13:15 Przerwa
13:15-14.55 III Sesja referatowa  
Analiza możliwości rekultywacji zbiornika rożnowskiego – ocena ilości i jakości zgromadzonych osadów M. Tarnawski, A. Baran, T. Koniarz, M. Szara – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Analiza przyczynowo skutkowa złego stanu wód jezior zaporowych na przykładzie wybranych zbiorników Śląskiego Pojezierza Antropogenicznego A. Woźnica, B. Łozowski, A. Pasierbiński, W. Jarosz, A. Siudy, M. Libera, D. Absalon – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Ocena stopnia zanieczyszczenia i stanu sanitarno-bakteriologicznego wody i osadów dennych jeziora Karczemnego w latach 2017-2018, położonego na terenie miasta Kartuzy K. Galer-Tatarowicz, G. Dembska – Instytut Morski w Gdańsku
Zanieczyszczenie wód i osadów dennych Jeziora Glinnowieckiego  (poligon Biedrusko k. Poznania) R. Dondajewska, A. Budzyńska, M. Rybak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prezentacja
promocyjna
Technologie ograniczenia biodostępnego fosforu w osadach jezior – praktyczne zastosowania T. Heese, K. Pikuła, M. Szelągowska, K. Lewicka-Rataj, A. Wilczak – Politechnika Koszalińska, A. StaniszewskiRetencjapl Sp. z o. o.
14.55-15.15 Dyskusja
15:15-16:00 Przerwa obiadowa
16:00-17:40 IV Sesja referatowa  
Jakość wód oraz zasilanie wewnętrzne z osadów dennych w rekultywowanym Jeziorze Strzeszyńskim R. Gołdyn, K. Kowalczewska-Madura, E. Szeląg-Wasielewska, R. Dondajewska, W. Romanowicz-Brzozowska – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Rekultywacja Jeziora Raczyńskiego – wstępne efekty wprowadzenia działań ochronnych i rekultywacyjnych K. Kowalczewska-Madura, N. Kuczyńska-Kippen, A. Kozak, R. Dondajewska, R. Gołdyn – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Koncepcja autonomicznej rewitalizacji zbiornika wodnego na przykładzie Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie R. Goral, A. Sołdaj – SOLTECH Andrzej Sołdaj
Wpływ charakteru użytkowania zlewni na wybrane miary stanu jakości wód jezior Pomorza Zachodniego Ł. Sługocki, R. Czerniawski – Uniwersytet Szczeciński
Modele matematyczne ekosystemów zbiorników wodnych i ich zlewni jako narzędzia wspomagające zarządzanie środowiskiem – przykłady zastosowań B. Łozowski, R. Ulańczyk, D. Absalon, A. WoźnicaUniwersytet Śląski w Katowicach, A. Kolada – Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
17:40-18:20 Dyskusja
20:00 Kolacja, spotkanie towarzyskie
   

13.06.2019 czwartek

8:3017.30 Sesja terenowa
  Pojezierze Brodnickie i Brodnicki Park Krajobrazowy
  Brodnica – historia i zabytki
Ok. 17:30 Powrót do hotelu
20.00 Kolacja

14.06.2019 piątek

9:00-10:20 V Sesja referatowa  
Trwałe i nieinwazyjne usuwanie fosforu z wód powierzchniowych – założenia, możliwości i ograniczenia techniczne oraz skuteczność metody A. Bańkowska-Sobczak – SGGW Warszawa, G. Brenk, J. Idźkowski, Ł. Kozłowicz – APRS Sp. z o.o., D. Burska, D. Pryputniewicz-Flis – Uniwersytet Gdański, J. M. Kupiec – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, S. Powałowski – Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, T. Woszczyk Mikronatura Środowisko Sp. z o.o
Możliwości wykorzystania wód dopływów powierzchniowych do natleniania jezior przepływowych M. Łopata, R. Tandyrak, R. Augustyniak, J. Grochowska, K. Parszuto, A. Płachta – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Zlewniowy aspekt do ochrony jezior – jak projektować skuteczne strefy buforowe na potrzeby dokumentów planistycznych D. Lisek, M. Gąbka – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych – nowe działanie dla zapewnienia dobrego stanu wód A. Pasztaleniec, A. Kolada, S. Kutyła, A. Bielczyńska Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, A. Hobot Pectore-Eco Sp. z o.o., Gliwice
10.20-11.00 Przerwa kawowa, sesja posterowa
Potencjał troficzny wód opadowych w obszarze miejskim Lublina M. Ziółek, S. ChmielUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wpływ właściwości sorpcyjnych na wymywalność pierwiastków śladowych w osadach dennych zbiornika Rożnów A. Baran, M. Tarnawski, M. Szara, T. Koniarz – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Gatunki obce w ichtiofaunie jezior estuariowych Ujścia Wisły T. Kuczyński – Instytut Morski w Gdańsku
Mobilność pierwiastków śladowych w mieszaninach sporządzonych na bazie osadów dennych M. Szara, A. Baran, M. Tarnawski Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
11:00-12:00 VI Sesja referatowa  
Zbiorniki wodne Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) szansą na przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu D. Absalon, M. Matysik, A. Woźnica, B. Łozowski – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Ochrona i rekultywacja jezior, jako element edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych – doświadczenia Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku R. Wąs – Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku
12:00-13:00 Dyskusja, zakończenie konferencji

 

Patronat medialny:

Przegląd komunalny

Patronat honorowy:

Marszałek Wojewoda
[x]