Osoby zainteresowane przedstawieniem referatu (komunikatu) lub posteru prosimy o:

–    Przesłanie streszczenia (do 300 słów) do dnia 30.12.2022 r. na adres sekretariatu konferencji.

–    O zakwalifikowaniu referatu autorzy zostaną powiadomieni drogą mailową do 15.01.2023 r., wraz z informacją o sposobie przygotowania artykułu do publikacji (dostępnej także na stronie www.ochronajezior.pl).

–    ostateczną wersję referatu w wersji elektronicznej, po zakwalifikowaniu, należy przesłać na adres sekretariatu konferencji do dnia 30.03.2023 r.

Zakwalifikowane referaty zostaną opublikowane w recenzowanym wydawnictwie monograficznym ze stosowną punktacją.

Patronat medialny:

dofinansowanie
[x]