Szanowni Państwo

Pierwsza Konferencja dotycząca  ochrony i rekultywacji jezior odbyła się 37 lat temu. Od tego czasu, na naszych konferencjach, spotykają się przedstawiciele nauki, administracji rządowej, samorządów, organizacji pozarządowych oraz biznesu, zajmujący się problematyką ochrony wód. Za każdym razem, spotkania te były bardzo owocne i twórcze, czyniąc środowisko rekultywatorów najlepszym przykładem udanego transferu wiedzy do gospodarki.

W tak dynamicznie zmieniającym się świecie, stajemy przed coraz większymi wyzwaniami takimi jak: adaptacja do zmiany klimatu, ochrona ilościowa zasobów wodnych, pojawianie się gatunków inwazyjnych i nowe rodzaje zanieczyszczeń (m. in. światło, plastik). Żywimy głęboką nadzieję, że rozszerzenie tematyki naszej Konferencji przyczyni się do jeszcze lepszego i bardziej kompleksowego spojrzenia na problematykę ochrony wód.

Doświadczenie i dorobek naukowy osób zaproszonych do pracy w Komitecie Naukowym Konferencji jest gwarantem wysokiego poziomu prezentowanych referatów i tradycyjnie wydawanej monografii. Szczególne słowa zachęty kierujemy do przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej i służb ochrony środowiska odpowiedzialnych za zarządzanie i stan zasobów wodnych naszego kraju. Wzorem lat ubiegłych Państwa obecność wzbogaci merytorycznie naszą dyskusję i przyczyni się do wymiany wiedzy i doświadczeń.

Nadchodząca konferencja będzie także próbą podsumowania naszego prawie 40-letniego dorobku w zakresie zabiegów rekultywacji wód.

Zapraszamy więc na XII Konferencję Naukowo-Techniczną “Ochrona i rekultywacja wód” zaplanowaną na wiosnę przyszłego roku w Grudziądzu, nad jeziorem Rudnickim. Spotkajmy się razem w dniach 14-16 czerwca 2023 r., aby wspólnie poszukać odpowiedzi na pytania: Chronić? Rekultywować? … A może nie zanieczyszczać?

 

Czekamy na Państwa zgłoszenia.

Do zobaczenia w czerwcu 2023 roku

W programie przewidziano:

– 5 sesji referatowych,

– sesję terenową,

– sesję posterową,

– prezentacje najnowszych metod rekultywacji,

 

Komitet Naukowy

Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Tomasz Heese, Politechnika Koszalińska
Przewodniczący Honorowy
dr hab. Ryszard Wiśniewski, em. prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Sekretarz
dr inż. Katarzyna Pikuła, Politechnika Koszalińska

Członkowie

prof. dr hab. inż. Julita Dunalska, Uniwersytet Gdański
dr hab. Agnieszka Kolada, prof. IOŚ, Instytut Ochrony Środowiska PIB Warszawa
dr hab. Katarzyna Izydorczyk, prof. ERCE PAN
prof. dr hab. Ryszard Gołdyn, Uniwersytet Poznański im. A. Mickiewicza
prof. dr hab. Włodzimierz Marszelewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. inż. Robert Czerniawski, Uniwersytet Szczeciński
dr inż. Michał Łopata, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

 
Komitet organizacyjny:

Katarzyna Pikuła – Politechnika Koszalińska

Jacek Falkowski – BioPro Sp. z o.o.

Jerzy Piotrowiak – PZITS Oddział Toruń

Grażyna Gaca-Pawlikowska – PZITS Oddział Toruń

Patronat medialny:  
Patronat honorowy:      
Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu Doskonała Nauka II – Wsparcie konferencji naukowych

Niniejszy materiał powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków NFOŚiGW z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej


Patronat medialny:

dofinansowanie
[x]