TEMATYKA KONFERENCJI:

  • jak stworzyć realny, poprawny merytorycznie program naprawy zdegradowanego zbiornika wodnego,
  • jak zdiagnozować stan ekosystemu wodnego i stan zlewni?
  • czy istnieją zasady wyboru metody (metod) i harmonogramu ich zastosowania? – kiedy można zakończyć monitorowanie i jak ocenić uzyskane efekty?
  • jak dokonać oceny jednolitych części wód jezior w praktyce,
  • dyskusja nad uwarunkowaniami administracyjno-prawnymi utrudniającymi i opóźniającymi realizację programów rekultywacji,
  • problemy różnych punktów widzenia właścicieli i udziałowców odnośnie programu i jego celów,
  • zasady rozstrzygania przetargów, uzyskiwania pozwoleń wodno-prawnych oraz odpowiedzialności społecznej i karnej
  • przykłady realizacji programów rekultywacji.

Patronat medialny:

Przegląd komunalny

Patronat honorowy:

Marszałek Wojewoda
[x]