2005
Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta. Zasady gospodarowania i ochrony
galeria
wnioski
materiały konferencyjne

2006
Problemy zieleni zabytkowej w miastach Unii Europejskiej
galeria
wnioski
materiały konferencyjne

2007
Lasy w miastach Unii Europejskiej – zasady gospodarowania i ochrona
galeria
wnioski
materiały konferencyjne

2008
Zieleń przyuliczna
galeria
wnioski
materiały konferencyjne

2009
Zieleń przestrzeni publicznej miast: funkcja – kreacja – identyfikacja
galeria
wnioski
materiały konferencyjne

Patronat medialny:

dofinansowanie
[x]