– prezentacja audiowizualna podczas sesji referatowych – 1000 zł + VAT
– reklama w materiałach konferencyjnych – II, III i IV str. okładki – 1400 zł + VAT
– wkładka dwustronna – 700 zł + VAT (należy dostarczyć wydrukowane wkładki
w nakładzie 300 egz., format 175×245 mm, do obcięcia do formatu 165×235 mm)
– stoisko ekspozycyjne – koszt 1 m² – 250 zł + VAT

Patronat medialny:

Przegląd komunalny

Patronat honorowy:

Marszałek Wojewoda
[x]