ŚWIADCZENIA:

 • zakwaterowanie w hotelu w pokojach 1 lub 2 osobowych wg deklaracji i wnoszonych opłat
 • wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja)
 • udział w sesjach referatowych i sesji terenowej
 • możliwość prezentacji wyników badań i rozwiązań w formie referatu, komunikatu lub posteru
 • materiały konferencyjne
 • spotkanie towarzyskie

SERVICE

 • accommodation at a hotel *** in single and double rooms acc. To declaration and payments
 • board (breakfast, dinner, supper),
 • participation in paper sessions and on-site session
 • possibility of presentation of research results and experience in the form of a paper, announcement or poster
 • conference materials
 • social meetings

Patronat medialny:

Przegląd komunalny

Patronat honorowy:

Marszałek Wojewoda
[x]