Szanowni Państwo Rekultywatorzy.

To już dziesiąta konferencja poświęcona bardzo złożonej problematyce, czyli leczeniu chorych zbiorników wodnych. Jubileusz jest zwykle okazją do retrospekcji i podsumowań i taka tematyka na pewno pojawi się na konferencji. Jest to także okazja do snucia prognoz i przewidywań tego, co nas czeka w niezbyt odległej przyszłości.

Patrząc wstecz wydaje się, że dorośliśmy i okrzepliśmy. Nasze bardzo wczesne prezentacje dotyczyły dość mało skomplikowanych, czasami uproszczonych, rozwiązań i metod. Bo takie też było nasze rozumienie problemu i wiedza o funkcjonowaniu zdegradowanego ekosystemu wodnego. Koncentrowaliśmy się głównie na naprawianiu zbiornika, rzadko analizując i oceniając stan jego zlewni, nie mówiąc już o praktycznych w niej zabiegach. Analizując wystąpienia z kilku ostatnich konferencji można stwierdzić, że wiele z nich świadczy o dużej wiedzy Autorów dotyczącej limnologii praktycznej. Potrafimy bezbłędnie zdiagnozować problem w układzie jezioro – zlewnia i zaproponować właściwy sposób jego rozwiązania, wybrać właściwe metody rekultywacji. No może nie wszyscy. Wciąż jeszcze można usłyszeć o przypadkach rekultywacji, może właściwiej zarobkowania, za pomocą pozornie wyrafinowanej naukowo metody, o której w literaturze światowej nie napisano żadnej publikacji, bądź napisano dosadną krytyczną opinię i przestano się nią zajmować.

Co nas czeka w przyszłości? Na pewno pojawi się więcej środków na rekultywację, jako że będziemy musieli udowodnić Unii Europejskiej, że stan naszych wód powierzchniowych odpowiada standardom UE. Może tylko części z nich. Może wystarczy udowodnić, że się staraliśmy, że poczyniliśmy wiele prób poprawienia sytuacji w stopniu na jaki pozwoliły pozyskane fundusze? Może.

Najgorsze jeszcze przed nami? Oby nie, ale globalne zmiany klimatyczne,  doskwierające niedobory wody, w tym wody pitnej, zmiany sposobu zagospodarowania i użytkowania zlewni, czynniki społeczne i ekonomiczne mają poważny wpływ na środowisko i powodują pojawianie się w jeziorach nowych, zaskakujących i negatywnych zjawisk. O tym także musimy porozmawiać.

Mamy nadzieję, że szeroki zakres zagadnień poruszanych podczas naszej konferencji skłoni do udziału w dyskusji wszystkich, którym stan i kondycja zbiorników wodnych leży na sercu.

Do zobaczenia w czerwcu 2017.

Organizatorzy

 

W programie przewidziano:

– 5 sesji referatowych, około 25 referatów i komunikatów,

– sesję terenową,

– sesję posterową,

– prezentacje najnowszych metod rekultywacji,


   


Patronat medialny:

Przegląd komunalny

Patronat honorowy:

Marszałek Wojewoda
[x]